اطلاعیه مهم:  تاریخ مصاحبه
به گزارش واحد گزینش گردان رسانه و عملیات عمار، داوطلبان عزیز  در تاریخ و ساعت مقرری که در لیست منتخبین ذکر شده است، می بایست به موسسه حرکة الحسین (ع) شهرستان ازنا مراجعه نمایند.

تاریخ مصاحبه:  10 الی 11 تیرماه 1395
نشانی: خ صاحب الزمان عج | روبروی مسجد صاحب الزمان عج| موسسه فرهنگی تربیتی حرکة الحسین ع
شماره تماس: 09393416636
مصاحبه کننده:  محمدحسین علوی طهرانی