اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه اعلام شداسامی پذیرفته شدگان در فایل زیر است. دانلود کنید:


اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه عمار


نکات:

.1 این افراد 24 نفر اول شرکت کنندگان مصاحبه می باشند که بیشترین نمره را کسب کرده اند. نمرات از 100 نمره بوده است و آقای علیرضا لک بعنوان تنها شرکت کننده با نمره 100 پذیرفته شده اند.
.2دوستانی که نام آنان در لیست بالا نمی باشد، می بایست جهت اعلام آمادگی خود برای شرکت در آزمون ورودی به موسسه حرکة الحسین (ع) مراجعه نمایند.
.3طبق سهمیه، 24 نفر از طریق مصاحبه و 6 نفر از طریق آزمون ورودی می توانند در اردوی تابستانی عمار شرکت نمایند. تعداد شرکت کنندگان در مصاحبه حضوری 47 نفر بوده است که از میان آنها 24 نفر گزینش شده اند.(تقریباً 50%). تعداد27 نفر نیز شرایط حضور در آزمون ورودی تستی را دارند .

نکات در خصوص آزمون ورودی:

زمان آزمون ورودی:    18 تیرماه 1395    راس ساعت 8/30 صبح

مکان برگزاری آزمون  :  موسسه حرکة الحسین (ع) ازنا

*هر داوطلب، دروس مربوط به مقطعی که در سال 94-95 گذرانده را آزمون می دهد.

*آزمون بصورت تستی و دارای نمره منفی است.

*کارنامه آزمون در بعد از ظهر 18 تیرماه صادر می گردد.   نتیجه نهایی آزمون در بعدازظهر 18 تیرماه اعلام میگردد.

سئوالات در دو دفترچه عمومی و اختصاصی از مواد امتحانی ذکر شده ارائه میگردد.
سطح سوالات متوسط می باشد.
آن دسته از عزیزانی که در مصاحبه پذیرفته نشده اند، می بایست جهت دریافت کارت ورود به جلسه اقدام فرمایند.
دوستان عزیز جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون، یکشنبه 13 تیرماه 1395 به موسسه حرکة الحسین (ع) مراجعه نمایند.
داوطلبان فارغ التحصیل، حوزوی و دانشجو، می توانند برای دانلود جزوات منبع آزمون خود به وبگاه  gordammar.blog.ir مراجعه فرمایند. 
چنانچه همه 27 نفر واجد الشرایط برای آزمون ورودی، کارت ورود به جلسه خود را دربافت نمایند، از میان 27 نفر 6 نفر اول بر اساس تراز درسی انتخاب  میشوند.