کانال تلگرامی گردان رسانه وعملیات عمار:

 

https://telegram.me/gordammar

 

پیامرسان بزرگ گردان عمار