عده ای که در مصاحبه و آزمون ورودی اردی عمار پذیرفته... نشده اند، معترض میشوند که: ما هزینه ای (14000تومان) پرداخت کردیم. شما باید آنرا به ما برگردانید.
این دوستان ادعا میکنند که این مبلغ دریافتی حرام است.

اما در پاسخ به این اعتراض، باید عرض کنیم که این هزینه بعنوان هزینۀ حق ثبت نام جهت انجام امور اداری دریافت شده. امور نظیری چاپ تبلیغات، چاپ سوالات، حق الزحمه مصاحبه، ارسال پیامک، تدارک پرونده و برگه های ثبت نام و ثبت پرونده،و...  ( در فرم ثبت نام ذکر کردیم که این هزینه صرفاً جهت حضور در مراحل ارزیابی و آزمون می باشد و غیر قابل استرداد می باشد)

با این حال چند مورد را عفلانی متذکر میشویم:
1.  این ازمون و مصاحبه دقیقاً مانند دیگر ارگان ها برگزار شد. چنانچه افراد در آزمون های استخدامی و کنکور سراسری و حتی آزمون های زبان انگلیسی شرکت کرده و هزینه ای پرداخت میکنند، پس از اینکه در آن ازمون قبول نشدند، ادعای استرداد مبلغ خود را خواهند داشت؟

2. عده ای تصور میکنند که شرکت در این آزمون، شرکت در خرید سبزی و گوشت و مرغ بوده که حال میتوانند پول خود را پس بگیرند!

3.طبق عدالت نمیتوان از عده ای پول گرفت و پول عده ای دیگر را پس داد

4. همین افراد چنانچه فرزند خودشان در اردو قبول می گردید، آیا بازهم چنین ادعایی داشتند؟

5. عده ای ادعا می کنند که فرزند ما نخبه است و کارنامه تحصیلی آنها نشان دهنده این امر است. غافل از اینکه صرف حفظ کردن یک سری مطالب و امتحان دادن آن مطالب و گرفتن یک نمره 2 به همراه یک صفر کنار آن، نشان دهنده نخبگی نیست. اینکه گردان عمار دعوت نامه نخبگان را ارسال نموده است، صرفاً جهت این بوده است که باب آشنایی با دعوت شده باز شود نه اینکه صرفاً ایشان نخبه است. البته قابل ذکر است که ما هدفمان انتخاب بهترین نخبگان از جمع نخبگان شهرستان ازنا بوده است.