۳ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

منابع آزمون ورودی دروس اختصاصی

منابع آزمون ورودی دروس اختصاصی

منابع آزمون ورودی گردان عمار که از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است:
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار

بدون شــــــــرح

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار

گردان رسانه و عملیات عمار برگزار می کند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار