۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

پاسخ به یک سوال مهم

عده ای که در مصاحبه و آزمون ورودی اردی عمار پذیرفته...
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار

عمار


۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار

شعار آرمانی گردان عمار

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار
اردو آغاز شد

اردو آغاز شد


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
گردان رسانه و عملیات عمار